فرم نظر سنجی شرکت های پخش
نام شرکت پخش: (*)
ورودی نامعتبر
شماره همراه: (*)
ورودی نامعتبر
عملکرد شرکت داروسازی کیهان دارو شیمی را چگونه ارزیابی می کنید؟
ورودی نامعتبر
فاصله زماني تحويل جنس از لحظه درخواست تا تحويل به پخش چگونه مي باشد ؟
ورودی نامعتبر
) محصولات ما تا چه اندازه مورد نیاز بازار است؟
ورودی نامعتبر
) میزان تمایل داروخانه داران نسبت به محصولات ما چگونه است؟
ورودی نامعتبر
آیا داروخانه داران محصولات جدید ما را می شناسند؟
ورودی نامعتبر
میزان آگاهی شما از سبد داروئی کیهان دارو شیمی تا چه اندازه می باشد؟
ورودی نامعتبر
نوع بسته بندی محصولات ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
ورودی نامعتبر
سطح تمايل شما در انتخاب محصولات کیهان دارو شیمی با ديگر رقبا در شرايط يکسان چگونه مي باشد ؟
ورودی نامعتبر
) ميزان و سرعت پاسخگو بودن عوامل شرکت دارویی کیهان دارو شیمی به سوالات شرکت های پخش را چگونه ارزيابي مي کنيد ؟
ورودی نامعتبر