فرم نظر سنجی داروخانه
نام داروخانه : (*)
ورودی نامعتبر
شماره تلفن همراه : (*)
ورودی نامعتبر
آدرس : (*)
ورودی نامعتبر
عملکرد شرکت داروسازی کیهان دارو شیمی را چگونه ارزیابی می کنید؟
ورودی نامعتبر
محصولات ما تا چه اندازه مورد نیاز بازار است؟
ورودی نامعتبر
تمایل شما برای خرید محصولات ما تا چه اندازه است؟
ورودی نامعتبر
ارزیابی شما از میزان معرفی محصولات ما چه میزان است؟
ورودی نامعتبر
میزان آگاهی شما از سبد داروئی کیهان دارو تا چه اندازه می باشد؟
ورودی نامعتبر
آیا با محصولات جدید ما آشنایی دارید؟
ورودی نامعتبر
کیفیت و اثربخشی محصولات ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
ورودی نامعتبر
میزان رضایت شما از شکل بسته بندی و طراحی محصولات دارویی ما تا چه اندازه است؟
ورودی نامعتبر
میزان تاثیر گذاری نام های تجاری و یا برند - ژنریک در فروش دارو چگونه می باشد؟
ورودی نامعتبر
زمان تحویل محصولات ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
ورودی نامعتبر
میزان رضایتمندی شما از عملکرد شرکت پخش در توزیع محصولات داروئی ما را چگونه می باشد؟
ورودی نامعتبر