مهمترین وظیفه  واحد کنترل کیفیت اطمينان‌ از ايمني‌ ، اثر بخشي و ‌کیفیت محصولات‌ تولید شده در شرکت کیهان دارو می باشد. به‌ همين‌ جهت‌ آزمايشگاه هاي‌ كنترل كيفيت‌ شركت‌ داروسازي‌  کیهان دارو ‌با پشتيباني‌ قوي از پرسنل‌ آمـوزش‌ ديـده‌ و مـجرب‌ خـود و نيـز با برخـورداري‌ از مدرنترين‌ دستگاه هاي ‌مـورد اسـتفـاده ‌در آناليز و تعيين‌ مقدار مواد ،آخرين‌ دستورالعمل هاي‌ كنترل‌ كيفي‌ FDA  و استانداردهاي‌ بين‌المللي‌را در ارزيابي‌ كيفي‌ محصولات‌ ساخته‌ شده‌ و همچنين‌ در كنترل‌ فرآيند كامل‌ تهيه‌ آنها ، از خريد مواد اوليه‌ تا انبارداري‌ محصول‌ نهايي‌ به‌ اجرا در مي‌آورد.

اغلب پرسنل شاغل در واحد کنترل کیفیت از فارغ التحصیلان با تجربه و آموزش دیده از رشته های داروسازی ، شيمي و ميكروبیولوژی می باشند. همچنین پرسنل واحد کنترل کیفیت با توجه‌ خاص‌ نسبت‌ به‌ ايمنـي‌ درمـاني‌ و اثر بخشـي‌ كيفـي‌ فرآورده‌هاي‌ تـوليد شده‌ و نیز با سرلوحه قرار دادن هدف ارتقاء سطح سلامت جامعه دائما در حال تلاش و جستجوی متدها و فن آوری های نوین آزمایشگاهی بمنظور به روزرسانی اطلاعات خویش می باشند.

با توجه به پایبندی همیشگی به دستیابی، حفظ و ارتقاء  کیفیت محصولات تولیدی، پرسنل واحد کنترل کیفیت نهایت تلاششان را به کار می برند تا از موثر بودن دارو اطمینان یافته و سلامتی مصرف کننده هرگز به خطر نیفتد.